Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

Home

Tutvustus

Spordiklubi A.L.O. Crew eesmärkideks on ühendada spordi vastu huvi tundvaid ja spordiga tegelevaid või selle ala arendamisest ning toetamisest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid. Erinevate võitluskunsti stiilide (kickboxing, poks, taekwondo, lähivõitlus jne) ja sportvõimlemise õpetamine ning nende alade harrastamise propageerimine erinevate vanusegruppide seas ning sportliku vaba aja veetmise võimaluste pakkumine erinevate ürituste, koolituste, laagrite, võistluste ja seminaride korraldamise näol.
NB! Spordiliikumisega seotud tegevuste nimekiri ei ole piiritletud.